Kontakta styrelsen

Ordförande                                                                
Elin Ingvarsson
Ordforande.mexika@gmail.com

Vice ordförande
Hanna Larson
Viceordforande.mexika@gmail.com

Ekonomiansvarig                                                     
Nellie Liljegren, Emanuel Hellström
Ekonomiansvarig.mexika@gmail.com

Sexmästare                                                               
Johannes Ingschöld
Sexmastare.mexika@gmail.com

Evenemangsansvarig                                            
Emanuel Hellström
Evenemangsansvarig.mexika@gmail.com

Medieansvarig
Nellie Liljegren
Media.mexika@gmail.com

Utbildningsansvarig
Gustav Baggström
Utbildning.mexika@gmail.com

Näringslivsansvarig
Alva Gabrielsson
Naringsliv.mexika@gmail.com

Sekreterare
Ida Nilsson
Sekreterare.mexika@gmail.com