Kontakta styrelsen

Ordförande                                                                
John Widén
Ordforande.mexika@gmail.com

Vice ordförande
Erik Lillecreutz
Viceordforande.mexika@gmail.com

Ekonomiansvarig                                                     
Felicia Kullenberg
Ekonomiansvarig.mexika@gmail.com

Sexmästare                                                               
Emma Sunesson
Sexmastare.mexika@gmail.com

Evenemangsansvarig                                            
Felicia Ottosson
Evenemangsansvarig.mexika@gmail.com

Media/Utbildningsansvarig
Malin Engström
Media.mexika@gmail.com

Näringslivsansvarig
Anton Länninge
Naringsliv.mexika@gmail.com

Sekreterare
Annie Ivarsson
Sekreterare.mexika@gmail.com