Styrelsen

60348727_2143592205930885_237061699155263488_n.jpg

Mexikas styrelse strävar efter att föreningens medlemmar ska få ett bra studieliv i Karlstad och att vi ska ha roligt tillsammans under vår tid på KAU! Vi jobbar även för att vårt program ska vara så bra som möjligt och ständigt utvecklas till det bättre. Styrelsen består av medlemmar som har olika ansvarsområden. Även om alla medlemmar ansvarar för olika saker så hjälper vi varandra samt planerar och genomför tillsammans de beslut som vi har tagit. Styrelsen har möte ungefär en gång per månad där vi diskuterar och beslutar kring aktuella punkter samt planerar hur vi på bästa sätt kan ge våra medlemmar en så bra studietid som möjligt!

Nedan följer en beskrivning av styrelsemedlemmarnas uppgifter och vem som har vilken post just nu:

44319291_1845816438820143_9029598346708254720_n
Ordförande – John Widén
Ordförande i Mexika leder styrelsens arbete och ansvarar bl.a. för att genomföra styrelsemöten. Ordförande har även kontakt med universitetet, studentkåren och närvarar på möten med ordföranden från övriga studentföreningar.
44455295_1016422505208392_1506380721608982528_n
Vice ordförande – Erik
Lillecreutz
Vice ordförande assisterar ordförande i dennes arbete. Om ordförande inte kan närvara på möten eller liknande tar vice ordförande hans/hennes plats.
44329374_2160527054206588_8130645727262015488_n
Sekreterare – Annie Ivarsson
Sekreterarens främsta uppgift är att föra protokoll under styrelsens möten. Som sekreterare bokar man även salar till våra möten och finns tillgänglig om någon annan medlem behöver hjälp.
60111078_613425855802124_8564527017175810048_n
Sexmästare – Emma Sunesson
Mexikas sexmästare är chef för sexmästeriet och anordnar tillsammans med sitt utskott föreningens sittningar. Som sexmästare planerar man olika temafester och gör allt från att boka lokaler till att trycka upp häften med snapsvisor! Sexmästaren går även på möten med övriga sexmästare på KAU.
44318073_255139768526199_4514615673023889408_n
Näringslivsansvarig – Anton Länninge
Näringslivsansvarig är Mexikas ansikte utåt mot företag samt vår kontaktperson med näringslivet. Den här styrelsemedlemmen jobbar bland annat med sponsring och att ta fram profilproduker för Mexika (t.ex. overaller och tygmärken)
60143039_416383199183907_1460440278237184000_n
Evenemangsansvarig – Felicia Ottosson 
Varje år anordnar Mexika en skidresa för föreningens medlemmar. Evenemangsansvariges främsta uppgift är att planera denna skidresa, vilket innebär att ordna med bl.a. transport, boende och övrig logistik. Man planerar även andra eventuella evenemang, exempelvis overallinvigning, tillsammans med vår sexmästare.
44330666_174636653417590_3558923155458228224_n
Medieansvarig / Utbildningsansvarig – Malin Engström
Medieansvarig sköter Mexikas Facebook, Instagram och hemsida. Det handlar framförallt om att uppdatera med bilder från föreningens event samt sprida information till Mexikas medlemmar. Huvuduppgiften som Mexikas utbildningsansvarig är att arbeta för att utbildningen ska vara så bra som möjligt. Det innebär möten med studentkåren och övriga utbildningsansvariga från KAU’s föreningar. Man har även kontakt med programledaren för Fastighetsekonomi.
44378496_890380521168147_4237176689966186496_n
Ekonomiansvarig- Felicia Kullenberg                    Ekonomiansvarig har ansvar för Mexikas ekonomi. Det innebär bland annat att lägga årsbudget, betala fakturor och ta in betalningar från medlemmar inför sittningar med mera.